Фирма „Карабулев“е основана през 1995 г.с предмет на дейност:изработка на интериорни врати и прозорци от масивна дървесина.
Производствената база се намира в гр.Плевен. Оборудвана е с модерна съвременна техника. Наетите работници и служители са висококвалифицирани, някои от които са във фирмата от създаването и. Изградените производствени мощности позволяват изработка до 1200 бр. интериорни врати и до 900 кв.м. прозорци на месец. Това дава възможност за привличане както на клиенти с малки поръчки, така и за договаряне на големи обекти като хотели, административни сгради и др.
Фирма „Карабулев“ е ориентирана основно към българския пазар, но произвежда продукция за Германия, Белгия, Франция, Англия и др.
От 2013 г.се изработват целогодишно прозорци по английски стандарт за Лондон, Великобритания. Обема на това производство постоянно нараства, като достига около 35% от общата продукция на фирмата.
Търговската дейност се извършва от офиса на фирма „Карабулев“ в гр. Плевен и от фирми-представители в София,Пловдив, Бургас, Варна и Велико Търново. В изброените градове са оборудвани офиси за посрещане на клиенти, в които има мострени зали. Предлага се само продукция изработена от фирмата. Към всяко представителство са създадени монтажни групи, които осъществяват дейността по вземане на размери от място и монтаж на готовата продукция. Тази организация на работа на представителствата осигурява високо качество на обслужване на клиентите на целия процес от договарянето на поръчките до монтажа на обекта.
Като отчита своето място на пазара на врати и прозорци, както и икономическите реалности в страната и Европа, фирма „Карабулев си поставя следните краткосрочни и средносрочни цели:
1. В сферата на производството
Закупуване на нови машини с цел повишаване на производителността , обновяване и обогатяване на продуктовата гама на предлаганите изделия.
2.В сферата на търговската дейност
Откриване на представителства в няколко града на Южна България, както и две представителства в европейски държави.
През двете десетилетия на своята дейност стремежът на фирма „Карабулев“ е бил производство на висококачествени изделия за максимално задоволаване изискванията на клиентите. Този стремеж ще бъде основна движеща сила и в бъдещата дейност на фирмата.